Stichting

De Antoniusmolen is eigendom van Piet Withagen. De Stichting Vrienden van de Antoniusmolen ondersteunt de eigenaar bij het onderhoud van de molen. De vrijwilligers van de stichting doen dat onder meer door het organiseren van diverse acties, werven van sponsoren en het verzorgen van allerlei kleine klussen in en rond de molen.

De stichting is opgericht nadat in 2002 tijdens het malen een roede brak. Door het houden van een groot aantal acties en het zoeken van sponsoren kon een restauratie beginnen. Er werden nieuwe roeden gestoken, er kwam een nieuwe lange spruit en de molen werd geschilderd.

In 2011/2012 ging de restauratie verder. Bekijk daarvoor de pagina ‘restauratie’.

Wie het werk van de Stichting Vrienden van de Antoniusmolen wil ondersteunen kan donateur worden. Het donateurschap kost € 10,– per jaar.

Nieuwe donateurs kunnen zich melden bij de Stichting via de secretaris Wout Huijgens, Kannewielseweg 5, 4661 RP Halsteren, of via e-mail wouthuijgens@telfort.nl

Donateur worden kan ook door het geld over te maken op rekening nummer NL33RABO0128027142 van de Rabobank te Halsteren, ten name van Stichting Vrienden van de Antoniusmolen.

Ook in de molen en bij de infobalie van Intratuin in Halsteren kunt u zich aanmelden als donateur.

Het dagelijks bestuur van de stichting bestaat uit:

Voorzitter:
Geert Baartmans
Tel: 0164-683974
e-mail:gjbaartmans@home.nl

Secretaris:
Wout Huijgens
Kannewielseweg 5
4661 RP Halsteren
Tel: 06 53379459
e-mail:wouthuijgens@telfort.nl

Penningmeester:
Leny Rens-Huijgens

Eén van de drijvende krachten achter de stichting was Jan Aarden. Hij overleed op 15 december 2014. De voorzitter van de stichting, Geert Baartmans, schrijft het volgende over hem:

Jan was één van de mede-oprichters van de stichting Vrienden van de Antoniusmolen en dus vanaf het begin zeer intensief betrokken bij alles wat met de molen te maken had. De Antoniusmolen was, naast de vele andere activiteiten waar Jan in Halsteren op verschillende maatschappelijk terreinen bij betrokken was, toch zijn grootste ‘liefde’. De molen in ‘zijn Altere’; daarvoor was niets hem te veel. Hij zette zich in, niet voor 100 procent, nee voor 200 procent! Waar binnen de stichting een beroep op Jan werd gedaan, nooit was dat tevergeefs. Jan hielp waar hij kon. Als penningmeester vanaf het eerste uur, als grote inspirator tijdens de Molenfeesten en als regelaar als er weer eens iets voor elkaar gebracht moest worden. Nooit te beroerd om de handen uit de mouwen te steken en ook buiten de bekende activiteiten rondom de molen was hij dikwijls op zaterdagochtend bij de molen. Moest er nog wat gebeuren, dan werd dat door hem samen met anderen gedaan.

In het najaar van 2014 kreeg Jan te horen dat hij een ziekte onder de leden had die hem ,in eerste instantie, nog enige hoop op genezing leek te bieden. Vrij kort daarna werd duidelijk dat het niet zo zou zijn. Op 15 december overleed hij. We verloren een betrokken, positief ingestelde en nooit verzakende vriend bij de stichting. We zullen hem ontzettend gaan missen.

Tijdens de eerste vergadering van de stichting in 2015 is unaniem besloten Jan postuum te benoemen tot erelid van de stichting Vrienden van de Antoniusmolen.

Hij heeft deze onderscheiding terecht verdiend.