ANBI

De stichting Vrienden van de Antoniusmolen heeft de ANBI status.

Het gaat om een culturele ANBI.

Hiervoor heeft zij de volgende gegevens:

 • de naam van de instelling            Stichting Vrienden van de Antoniusmolen
 • het RSIN/fiscaal nummer             812386309
 • de contactgegevens                     Stichting Vrienden van de Antoniusmolen                                                       Kannewielseweg 5, 4661RP Halsteren
 • de doelstelling                              Herstel, Restauratie en Beheer Antoniusmolen                                                       Halsterseweg 57, 4661KM Halsteren
 • het beleidsplan                            Zie bijlage Plan van Aanpak
 • de bestuurssamenstelling            Het bestuur is nu als volgt samengesteld:
     • Geert Baartmans                          Voorzitter
     • Wout Huijgens                              Secretaris
     • Leny Rens Huijgens                    Penningmeester
     • Jan Luijks                                     Bestuurslid
     • Wil Aarden                                   Bestuurslid
 • – het beloningsbeleid                  De bestuurders krijgen geen beloning.

Alleen directe onkosten worden vergoed tegen overlegging van declaraties.

 • een verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2017.  Zie bijlage Jaarverslag 2017
 • een financiële verantwoording Zie bijlage Jaarverslag 2017
 • een verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2018. Zie bijlage Jaarverslag 2018
 • een financiële verantwoording Zie bijlage Jaarverslag 2018
 • een verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2019. Zie bijlage Jaarverslag 2019
 • een financiële verantwoording Zie bijlage Jaarverslag 2019
 • een verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2020. Zie bijlage Jaarverslag 2020
 • een financiële verantwoording Zie bijlage Jaarverslag 2020